Posted by: nuttakorn2548 | มกราคม 6, 2009

เวียดนามสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในในหน่วยงานของรัฐ

VietNamNet Bridge – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม ลงนามคำสั่งให้้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในหน่วยงานของรัฐ

โดยในเดือนมิถุนายน 2009 ฝ่ายสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ 100 แห่ง ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ OpenSource ทั้งหมด และ ต้องจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรของรัฐใช้งานซอฟต์แวร์ Open Source ใช้งานได้อย่างชำนาญอย่างน้อย 50 % โดยซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้งานในครั้งนี้ได้แก่  OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird,Mozilla Firefox และ ซอฟต์แวร์พิมพ์ภาษาเวียดนามที่พัฒนาขึ้นเอง

ในคำสั่งลงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ระบุว่าคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Open Source ให้ได้อย่างน้อย 70% และให้บุคลากรของรัฐใช้งานได้อย่างชำนาญอย่างน้อย 40 % และในคำสั่งนี้มีผลทำให้ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในเวียดนามต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ผ่านการดัดแปลงแก้ไข ยกเว้นซอฟต์แวร์ Open Source

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: