Posted by: nuttakorn2548 | มกราคม 27, 2009

27 มกราคม 2552

งานที่ฝึกปฏิบัติในวันนี้ คือ เขียนบทความขึ้นบน WordPress 1 บทความ ต่อมาก็เรียนรู้การใช้งาน Adobe Captivate 3 เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างสื่อการสอนทั้งในแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ ในการเรียนผมก็ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานเท่าที่ควร ในช่วงบ่ายก็ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มวารสาร Current Pharmaceutical Design ปี 2006

cpd

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: