Posted by: nuttakorn2548 | กุมภาพันธ์ 11, 2009

เส้นทางนี้ – เจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธนะ

เส้นทางนี้

หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่ง
ซึ่งอาจจะมีความหมาย
แต่คนใช้มันมามากมายเต็มที
เส้นทางจึงมีนิยาย

เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่า
เก่าๆ แต่มีความหมาย
เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยาย
ไม่มีวันตายนิรันดร์

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ
ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน
.
.
..หากมีเราเดินเคียงกัน..

เส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นใหม่
ยิ่งใหญ่และมีความหมาย
หากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไป
เป็นตัวเอกในนิยาย

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ
ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน
หากมีเราเดินเคียงกัน

มันอาจจะเป็นทางไกล
ไกลสุดขอบฟ้าสีคราม
แต่เป็นทางดีงามสมใจ
ถ้าหากมีเราเดินไป
ไกลสักเพียงไหนไม่หวั่น
จะฝ่าฟันให้สุดเส้นทาง

ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ
ออกเดินทางไปด้วยกัน
เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน
หากมีเราเดินเคียงกัน

เส้นทางนี้จะมีเรื่องราวขึ้นใหม่
ยิ่งใหญ่และมีความหมาย
หากทางนี้มีเราร่วมเดินกันไป
เป็นตัวเอกในนิยาย..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: